Tıbbi Patoloji

Hakkında

Hastalık (pathos) bilimi (logos) anlamına gelen Patoloji hücre, doku ve organlardaki yapısal ve işlevsel değişiklikler ile ilgilenir. Hücre, doku ve organları, vücudu (otopsi) ve vücut sıvılarını morfolojik, immünolojik, kimyasal ve moleküler yöntemler ile inceleyerek hastalıkları tanımlamaya çalışır.

Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde Ekim 2000 tarihinde hizmet vermeye başlamıştır. Giderek fiziksel alt yapı, eğitim kadrosu ve teknik personel açısından güçlenen Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, halen Hastanemizde kendine ayrılmış olan bir bölümde departmanlaşmış olarak faaliyet göstermektedir.

Patoloji laboratuvarlarımızda; tanısal amaçla ve tedaviye yönelik olarak diğer anabilim dalları ve kliniklerden, yanı sıra çeşitli hastaneler ve sağlık kurumlarından gönderilen sitoloji, biyopsi ve ameliyat materyalleri ve konsültasyonlar incelenmektedir. Konvansiyonel incelemelerin yanında histokimya, immünohistokimya ve immünfloresans çalışmaları da yoğun olarak uygulanmaktadır. Ameliyatların yapılması sırasında acil tanı verilmesi gerektiğinde dondurulmuş kesi (“frozen section”) yöntemi de olağan uygulamalarımızdandır.

2010 yılında hastalara ait 17000 biyopsi ve sitoloji materyali incelenmiştir. Ayrıca 6000 adet immünhistokimya ve histokimya, 300 adet dondurulmuş kesi uygulaması yapılmış; 250 adet konsültasyon materyali değerlendirilmiştir. Materyal sayısı hızla artış göstermektedir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin