Üroloji
Hakkında

Üroloji Anabilim Dalı, Bülent Ecevit  Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde 23.10.2000 yılında poliklinik, 09.04.2001 tarihinde yataklı servis hizmetine başlamıştır. Kuruluşundan bugüne kadar amacı hastalara kaliteli ve son yeniliklere uygun tanı ve tedavileri sunabilmek olmuştur. Bu amaca yönelik uygulamalarda hasta memnuniyetine büyük önem verilmektedir. Üroloji Anabilim Dalı bünyesinde poliklinik, yataklı servis, biyopsi ünitesi ve ürodinami hizmetleri sunulmaktadır.

 

Poliklinik Hizmetleri

Poliklinik hizmetleri kapsamında aylık ortalama 1200 hastaya hizmet verilmektedir. Hasta memnuniyeti amacı ile polikliniğimize başvuran hastalarda öncelikli sıra uygulaması (65 yaş üzeri hastalar, yatalak hastalar, malüliyeti olan hastalar, hamileler ve 7 yaşından küçük çocuk hastalar) yapılmaktadır. Hastaların daha kaliteli hizmet alabilmesi amacı ile operasyon planlanan bütün hastalar üroloji, medikal onkoloji, radyasyon onkolojisi, radyoloji ve patoloji öğretim üyesi ve araştırma görevlilerinin katılımı ile gerçekleştirilen konseyde değerlendirilmekte ve bu sayede hastalarımıza en doğru tedavi yaklaşımları sunulabilmektedir.

 

Biyopsi Ünitesi

Transrektal ultrason eşliğinde prostat iğne biyopsileri taş kırma ünitesinde ayrı bir odada doktor tarafından gerçekleştirilmektedir. Taş kırma ve biyopsi işlemi sonrasında doktor tarafından sözel olarak ve taburculukta yazılı bildiri verilmek suretiyle hastalar bilgilendirilmektedir.

 

Ürodinami Laboratuarı

Tanı ve tedavisi zor olan işeme fonksiyon bozukluğu bulunan hastalar bilgisayar aracılığıyla dökümante edildiği ürodinami testine tabi tutulmakta böylelikle daha doğru tanı ve doğru tedavi yaklaşımları hastalarımıza sunulabilmektedir.

 

Yataklı Servis

Hastanemizde Üroloji Anabilim Dalının kullanımına ait 17 yataklı servis bulunmaktadır. Operasyon uygulanacak hastalara öncesinde operasyon hakkında verilmekte ve taburculuk sonrası sözel ve yazılı önerilerde bulunulmaktadır. Böylelikle hastaların hastalıkları hakkında daha fazla bilgi edinmiş olunması ve hasta memnuniyetinin artırılması amaçlanmaktadır. Hastanemiz Üroloji Anabilim Dalı bünyesinde açık, endoskopik (kapalı) ve laparoskopik  olmak üzere ileri detaylı bilgi cerrahi teknik ve beceri gerektiren her türlü ameliyat yapılabilmektedir. En yoğun olarak üroonkoloji ve endoürolojik operasyonlar olmak üzere böbrek transplantasyonu dışında üroloji yelpazesindeki tüm operasyonlar başarıyla gerçekleştirilmektedir. Özellikle bölgemizde üriner sistem taş hastalığının yaygın olması nedeniyle PNL (Perkutan Nefrolitotomi) ve Fleksibl Üreterorenoskopi ameliyatları gibi modern yöntemler ile tüm taş hastaları başarılı bir şekilde tedavi edilmektedir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
IPv6 Etkin