Üroloji
İdari Personel

Üroloji Anabilim Dalı bünyesinde 7 hemşire, 6 yardımcı sağlık hizmeti personeli (serviste 5, ürodinami laboratuarında 1), 2 sekreter (servis ve poliklinik) bulunmaktadır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
IPv6 Etkin